ผู้บริหาร


ฝ่ายบริหาร และบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจ


 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาการศึกษาสujปี (2561-2564)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 2562

SAR 2563 ร.ร.เทศบาลวัดคลองโพธิ์

ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์เทศบาล
 

ดูทีวีออนไลน์

 
ผู้จัดการ
 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731