ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงการจัดหาแบบเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

"คลิกเลย"