ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ฝ่ายบริหาร และบุคลากร
 คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

บุคลากร
สายชั้นอนุบาลศึกษา
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฝ่ายบริหารบุคลล
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารวิชาการ
ลิงค์ที่น่าสนใจประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ -ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอบเขตของงานจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

 

*******เรื่อง ประกาศราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน**********

ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

ปีการศึกษา 2564 ตามโครงการจัดหาแบบเรียน ของโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์

จำนวน 88 รายการ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดปีการศึกษา2564(คลิกดาวน์โหลด)

ขอบเขตของงานแบบจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด(คลิกดาวนโหลด)

เอกสารประกวดราคาซื้อ2564(คลิกดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

ประกาศผลการประเมินศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Olympic Genius : OG ประจำปีการศึกษา 2562

ประเมินนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EG

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือก-ห้องEG คลิกเลย!!

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จำนวน 796 คน
ประจำภาคเรียนที่ 2 /2561 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 256 1 - 28 มีนาคม 2562)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จำนวน 796 คน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน
 
สารานุกรม อย.น้อย(คลิกเลย)

โครงการ ‘Read Thailand: อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน’

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 23 ถนนเจริญธรรม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์-โทรสาร 0-5541-1731